Beschermingbewind


Beschermingsbewind is een maatregel voor personen die door lichamelijke, geestelijke of persoonlijke omstandigheden, tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om hun financiële belangen te kunnen behartigen. De bewindvoerder neemt deze taak over.


Bij een beschermingsbewind wordt een persoon zijn vermogen en/of zijn bezittingen onder bewind gesteld en mag deze niet meer beslissen over deze zaken, maar de bewindvoerder. Deze heeft als verantwoordelijkheid om het vermogen en bezittingen zo goed mogelijk te beheren.


Beschermingsbewind dient niet te worden verward met de WSNP, dit is een feitelijk andere maatregel.Beschermingsbewind is bedoeld om de financiële situatie te stabiliseren en het voorkomen van nieuwe schulden. Wanneer er sprake is van (problematische) schulden zal uw bewindvoerder binnen uw budget de mogelijkheden bekijken voor betalingsregelingen of anders een saneringstraject ingezet dient te worden.


Budgetbeheer


Budgetbeheer houdt in dat de budgetbeheerder uw inkomen beheert en alle vaste lasten maandelijks betaalt. Desgewenst kunnen er ook inkomensondersteunende middelen aangevraagd worden.


Budgetbeheer is op basis van een overeenkomst, waardoor dit een minder ingrijpende maatregel is dan beschermingsbewind. De kosten hiervan komen vaak wel voor uw eigen rekening, daar maar weinig gemeenten hiervoor bijzondere bijstand verstrekken.


Algemeen


Alle inkomsten worden gestort op een speciaal geopende beheerrekening waarbij u NEBA Bewindvoering in Wageningen machtigt deze voor u te beheren. Alle lasten worden van deze beheerrekening betaald.


In overeenstemming met u zal er wekelijks of maandelijks aan u leefgeld overgemaakt worden op de geopende leefgeldrekening.